Trener w encyklopedii Who Is Who w Polsce

who_is_who_okladkaZ.: właściciel, instruktor sportu, instruktor sztuk walki, instruktor służb mundurowych, nauczyciel.

NF.: Szkoła-Klub Sztuki Walki Street Defence System.

DZ.: od 1997 prac. grup interwencyjnych i od 1999 ochroniarz osobisty; 1998-2005 wolontariusz i opiekun dzieci nieuleczalnie chorych w Hospicjum Łódzkim oraz aktywny uczestnik i pedagog w zajęciach w świetlicach szkolnych i środowiskowych z dziećmi z trudnych rodzin; profesjonalny i odpowiedzialny opiekun dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; wielokrotny uczestnik audiencji, w tym prywatnych u Jana Pawła II .

AS.: 94-052 Łódź, ul. Popiełuszki 25/52.

DU.: Zgierz, 06.06.1976.

M.: Jolanta.

D.: Wojciech (1989), Anna (1991).

R.: Zygmunt i Rozalia z d. Szkopiecka.

W.: 1998 matura w LO im Ewarysta Estkowskiego w Łodzi, 1998-2004 Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, kier. pedagogika wieku dziecięcego, dyplom mgr., 1997 instruktor sztuk walki, 2003 certyfikat z zakr. pracy z dziećmi nadpobudliwymi (ADHD), 2005 instruktor sportu i rekreacji ruchowej-specjalność samoobrona.

who_is_who_contentK.: 1987-2001 Szkoła -Klub Jeet Kune Do w Łodzi, instruktor, 2002-04 Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi, instruktor sztuk walki, od 2001 Elitarne Studium Służ Ochrony Delta w Łodzi, wykładowca samoobrony, taktyki i technik interwencyjnych, od 2005 właściciel i trener Szkoły-Klubu Sztuk Walki Street Defence System oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi.

SO.: instruktor i promotor sportu, trener sztuk walki, pedagog, wychowawca, organizator; jego głównym celem są wszelkie działania zmierzające do wychowywania dzieci i młodzieży przez sport; zajmuje się trenowaniem sztuk walki, a także pracą nad kształtowaniem osobowości, emocjonalnym i intelektualnym rozwojem umysłu, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach i z problemami życiowymi, walką z kompleksami, pomocą w szkole, śledzeniem postępów w nauce i zachowaniu oraz wpajaniem tradycyjnych wartości jak: odpowiedzialność, szacunek, samodyscyplina, wiara w siebie, kultura; pracuje również z dorosłymi; w ramach zajęć rekreacyjno-ruchowych zajmuje się poprawą ogólnej sprawności oraz zapobieganiem oraz leczeniem wad postawy i schorzeń kręgosłupa; organizator obozów szkoleniowych letnich i zimowych, zawodów sportowych, pokazów, turniejów wszechstylowych, międzynarodowych i krajowych seminariów z zakr. sztuk walki; trener i wychowawca zdobywców I i II miejsca w turniejach walk wszechstronnych oraz finalistów turnieju w tai boxing’u. H.: kultura Dalekiego Wschodu, sztuki walki, podróże, dobra książka, film, muzyka.